Menu Menu

Hotline tư vấn

Zalo : 0984 415 290

Hợp Đồng Thi Công

Hợp đồng thi công là văn bản ký kết các điều khoản giữa 2 bên, thường gọi là bên A và bên B.

Chúng tôi sẽ xuất trình hợp đồng nếu có sự yêu cầu từ khách hàng.

Nội dung hợp đồng cần minh bạch, rõ ràng, không sử dụng từ ngữ khó hiểu, có đầy đủ thông tin cần thiết cho cả bên A và bên B, có giá trị pháp luật.

 

 

 

  

   

 

 

   

  

To top
messenger icon zalo icon
call icon