Menu Menu

Hotline tư vấn

Zalo : 0984 415 290

Chính Sách Bảo Mật

Bảo mật thông tin khách hàng là sự tối quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi luôn hiểu rằng đó là sự bất khả xâm phạm.

Mọi thông tin như số điện thoại, địa chỉ, tên tuổi,hình ảnh của khách hàng sẽ không bao giờ được phép cung cấp  cho bên thứ ba.

Chúng tôi cam kết và sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu để thông tin khách hàng bị khai thác mà không có sự đồng ý của khách hàng.

 

 

  

   

 

 

   

  

To top
messenger icon zalo icon
call icon